PUPANTOI.COM
       บ้านพักผู้พัน ผู้พันต้อยรีสอร์ท บ้านสวนริมคลองที่ตั้ง ในสวนมะพร้าว บรรยากาศริมคลอง ยินดีต้อนรับ !!
ไม่มีข่าว
ประวัติ พันเอก อิทธิชัย มากบุญศรี

        ผู้พันต้อย  รีสอร์ทแม่กลอง  สมุทรสงคราม  บรรยากาศบ้านสวนริมคลอง สำหรับผู้รักธรรมชาติ  บริหารงานโดย  พันเอกอิทธิชัย   มากบุญศรี  สถานที่บ้านคลองเขิน ซอย  6,7  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม อยู่ใกล้ตลาดน้ำยามเย็นและตลาดน้ำท่าคา

สอบถามโทร  080-535-2475 , 085-655-8375
E-mail : Pitoy104@hotmail.com

   
ประวัติ พันเอกอิทธิชัย   มากบุญศรี
วันเกิด
15 ตุลาคม
สถานที่เกิด
86 หมู่ที่ 8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ชีวิตสมรส
ได้สมรสกับ คุณสายสนม   มากบุญศรี  (อิทรคง)
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช                                                                                              
มีบุตร
1 คน สพ.ญ.เทพสิรินทร์   มากบุญศรี 
จบการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  คณะสัตว์แพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จบการศึกษา  ระดับปริญญาโท  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
เป็นสัตว์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  กรุงเทพฯ
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาโรงเรียนทหาร
- โรงเรียนนายสิบทหารบก  ศูนย์การทหารราบ  จ.ประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนทหารช่าง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
- หลักสูตรชั้นนายร้อย ทหารช่าง รุ่นที่ 65
- หลักสูตรสงคราทุ่นระเบิดและการทำลาย  
- หลักสูตรนายพัน  ทหารช่าง  รุ่นที่  39
- หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่  10  โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก 
- หลักสูตรภาษามาเลเซีย  กรมยุทธศึกษาทหารบก    
ตำแหน่งทางทหาร 
- ประจำกองกำลังสำรองทหารบก  ช่วยราขการ   หัวหน้าวงดนตรีทหารพราน  กองทัพภาคที่ 4
- นายทหารคนสนิท  รอง.ผบ.พลพัฒนาที่  4 
- ครูศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ.41
- ฝ่ายเสนาธิการ  ประจำผู้บังคับบัญชา  ช่วยราชการ  กองทัพภาคที่  4
- ผู้จัดการเรือนรับรอง  ค่ายวชิรวุธ  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  
- ผู้จัดการกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่  4 
โรตารี่
- เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ – นครศรี  ปี 2546
- ประธานบริการอาชีพ ปี 2547-2548
- ประธานฝ่ายบริการชุมชน  ปี 2548 – 2549
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปี  2549 – 2550 (ได้รับถ้วยรางวัล)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปี  2550 – 2551 (ได้รับถ้วยรางวัล)
- นายกรับเลือก สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ – นครศรี ปี 2550 - 2551
- นายก สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ – นครศรี ปี 2551 – 2552 (ได้รับถ้วย รางวัล 3 รางวัล)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปี  2553 – 2554 ได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยมของภาค 3330  โรตารีสากล 
   
เวลาที่เหลือเพื่อชุมชน
        1  ต.ค.  54  ลาออกจากราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชน...โดยไม่เน้นผลกำไรให้เป็นทางเลือกของผู้ที่จะมาพักผ่อนอย่างแท้จริง  เชิญที่ผู้พันต้อย  รีสอร์ท  ( ลดพิเศษช่วงโปรโมชั่น  50 % เฉพาะค่าห้องพัก )
   
“คิดอะไรไม่ออก  บอกผู้พันต้อย”